CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ CHĂN NUÔI BẮC NINH

Địa chỉ: Số 45 đường Hồ Đắc Di, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0982.228.359 / 0978.689.356

Email: [email protected]