Sàn nhựa 40*55

sàn nhựa heo con đủ kích thước 40*40 , 40*55, 40*1100, 40*1200