Quạt Multifan

Ưu điểm của quạt thông gió công nghiệp

  • Dải áp suất ổn định cao
  • Có sẵn trong ECplus & Vplus
  • Dễ dàng lắp đặt