Núm uống Sr cho gà

Sản phẩm núm uống cho gà là sản phẩm cần thiết trong chăn nuôi hiện đại hiện nay và được cung cấp bởi công ty cổ phần thiết bị chăn nuôi Bắc Ninh