Chuồng lấy tinh heo đực

Phương pháp thụ tinh nhận tạo cho heo hay lợn là 1 phương pháp được sử dụng phổ biến hiện nay.Với chuồng lấy tinh heo đực, bà con nông dân sẽ giải quyết vấn đề thụ tinh cho heo được tốt hơn