Chuồng heo nái đẻ sắt

Diện tích chuồng nái đẻ: Chuồng nái đẻ không cần làm quá nhiều, 5 chuồng nái đẻ là đủ để phục vụ cho 20 con nái. Diện tích tối thiểu cho một chuồng là 3m2, tổng 5 chuồng là 15m2. Giá chuồng nuôi heo nái sẽ thấp hơn khi tính toán theo mức nhu cầu tối thiểu cần đảm bảo.